Reflexe

Zpracujte reflexi nebo sebereflexi na téma Dobrovolnictví v čase nouzovéího stavu.

Pokud je se sami zapojili do dobrovolnických aktivit, zpracujte sebereflexi.

Struktura sebereflexe - rozsah 2 normostrany:

Úvod: popis dobrovolnické aktivity

Motivace: popište svou motivace, ale i jak se to stalo, že jste začala dobrovolnícky pomáhat

Role dobrovolníka: zhodnoťte pracovní náplň. Jak jste naplnil/a roli dobrovolníka?

Přínosy: osobní, pracovní, společenské

Slabá místa/těžkosti/limity a pod.

Zhodnoťte rolu Vaší univerzity v organizování/podpoře dobrovolnických aktivit.

Pokud jste se nazapojili, zpracujte reflexi vybrané dobrovolnické aktivity:

Úvod: popis dobrovolnické aktivity. Na jakou společenskou potřebu aktivita reagovala?

Přínosy: zhodnoťte přínos pro organizaci/obec a klienty/občany a společnost.

Zhodnoťte rolu Vaší univerzity v organizování/podpoře dobrovolnických aktivit.