Projekt výzkumu

Navrhněte projekt výzkumu užitečného pro sociální práce v českém školství.

Struktura:

Téma - odůvodnění výběru

Cíl

Metodologie

Limity