Úkol - Informátoři a další role v terénním výzkumu

Prostudujte si zadaný text a sepište krátkou úvahu (max 1 normostrana) o tom, s kým se v terénu setkáváme a co vše musíme ve vztahu k informátorům zvážit, než přistoupíme k rozhovorům.