naplánování ergoterapeutické intervence

Opened: Saturday, 28 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM

Na začátku výuky si každá z Vás vybrala určitou oblast péče o duševní zdraví - zaměření na jednu ze skupin onemocnění 

1. lidé s psychotickým onemocněním (schizofrenie, maniodepresivní porucha, poruchy s bludy)

2. lidé se závislostí na psychoaktivních látkách

3. lidé s hraniční poruchou osobnosti

4. lidé s neurotickým onemocněním (fóbie, úzkostná porucha atd.)

Vaším úkolem bude nastudovat si, jaké obtíže tito lidé mohou mít v souvislosti s nemocí, jaké jsou příznaky a jaká je doporučovaná terapie. Zkuste definovat možné oblasti obtíží z pohledu ergoterapeuta a navrhnout příklady ergoterapeutických intervencí, které byste mohli v praxi použít.

Definujte, zda byste se zaměřili na nějaké specifické oblasti, jak byste případně intervenci uzpůsobili v souvislosti s daným onemocněním.

Zkuste navrhnout skupinovou aktivitu pro lidi s tímto onemocněním ve vybraném kontextu - buď v rámci akutní péče na lůžkovém oddělení nebo v rámci následné péče např. v denním stacionáři nebo v rámci rehabilitace v komunitní péči. 

Příprava skupinové aktivity:

  • Kontext skupinové aktivity
  • Cíle skupinové aktivity
  • Zvolené prostředky, potřebné vybavení a podmínky
  • Zadání aktivity - instrukce
  • Vyhodnocení a zpětná vazba k aktivitě

Tento materiál sdílejte se svými kolegyněmi a diskutujte své nápady a případně tento úkol doplňte, upravte o další možnosti a své úvahy. Finální návrh poté sdílejte v rámci Moodle.