Plánování

Opened: samedi 28 mars 2020, 00:00
Due: samedi 20 juin 2020, 01:00

Zkuste si uvědomit, jaký je Váš osobní postoj a způsoby plánování ve Vašem životě.

A. Zkuste si vybavit v životě situaci, kdy Vám na něčem opravdu záleželo a rozhodli jste se danou věc začít dělat a popište:

  • jaký byl Váš vnitřní proces přípravy na změnu? Co se ve Vás muselo odehrát, abyste se pro danou věc rozhodla?
  • byly nějaké fáze, kterými jste si prošla?
  • kde se vzala Vaše motivace danou věc dělat?
  • co Vám pomohlo udělat rozhodnutí a začít realizovat kroky k tomu, abyste mohli začít danou věc dělat?
  • jak se to stalo, že jste danou věc začala dělat?
  • použila jste nějakou formu plánování? Rozdělení přípravy do menších kroků?
  • co bylo potřeba k tomu, abyste mohla začít?
  • co vše Vás podpořilo, abyste opravdu mohla začít danou věc dělat?

B. Zkuste popsat nejrůznější způsoby, jak lidé ve svém životě "plánují", jaké můžeme použít strategie, pomůcky, prostředky atd. Můžete popsat, jak plánujete Vy osobně, můžete také zjistit, jak ve svém životě plánují lidé ve Vašem okolí. Zkuste najít co nejvíce strategií a způsobů, co lidem pomáhá naplánovat si, čeho chtějí dosáhnout, jak poté své kroky plánují a jaké mají strategie, které jim pomáhají skutečně plán realizovat.

C. Podívejte se na list formulovaných cílů -  zkuste definovat, která formulace cíle je dle Vás správná a odůvodněte proč si to myslíte.