Domácí úkol_Vyjadřování názoru

Vyberte si projev jakéhokoliv politika, který se vyjadřuje k současné situaci. Zhodnoťte jeho projev, vyjádřete své pozitivní i negativní názory na to, co říká. 

Cílem je cvičit vyjadřování vlastních názorů. 

Rozsah textu je cca 1 polovina normostrany.