ad 19. 3.

  1. Jaké texty využil Jan Šamánek ve své diskurzivní analýze? (Komentujte alespoň v 5 větách)
  2. Jak se liší francouzská škola diskursivní analýzy od německé?
  3. Najděte k francouzské a německé škole diskursivní analýzy vždy jeden příklad článku či knihy.
  4. Splňuje Michael Burleigh ve svém textu Nacistická Evropa… kritéria pro výběr kontrafaktuálních otázek Fergusonovy teorie alternativní historie (slide č. 11)?
  5. Popište minimálně v 10 větách systematickou metodu kontrafaktuálních dějin.