otázky k 12. 3.

  1. Jaký směr dějin mezinárodních vztahů zastával Kissinger a doložte to příklady z ukázky jeho díla.
  2. V čem se liší transnacionální dějiny od dějin mezinárodních vztahů?
  3. Jaký je rozdíl mezi diachronním a synchronním přístupem?
  4. Najděte příklad využití metody sondy v ukázce Tomáš Straka, Tři vojenská tažení Karla IV. na území Svaté říše římské.
  5. Jak souvisí historismus s politickými dějinami?