Úkol - výzkumná otázka

V textu L. Holého identifikujte téma, výzkumný problém a výzkumnou otázku.

Popište důvody volby tématu a formulaci výzkumného problému a zhodnoťte způsob jeho řešení.

Z jaké perspektivy autor vychází? Jaký je jeho konceptuální aparát? Do jaké akademické debaty vstupuje?

Jaký materiál zkoumá?

Jsou jeho výsledky ve vztahu k výzkumným plánům uspokojivé?

Vypracování na 1 až 2 normostrany. Termín odevzdání viz sylabus kurzu.