zadání seminární práce

Vytvořte zadání seminární práce podle vzoru a vložte ho do Moodlu:

Vzor:

Adam Novák

Vztah Konrada Adenauera ke Spojeným státům americkým v letech 1945–1949

Konrad Adenauer's Relationship to the United States of America in the Years 1945–1949

V seminární práci bude analyzována proměna vztahu amerických elit k obnově demokratického Německa v období let 1945–1949. Práce se zaměří na rozbor politických jednání mezi představiteli vznikající Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických a na stěžejní události, které od doby druhé světové války až do roku 1949 ovlivňovaly dění na tehdejším německém území. Cílem práce je zhodnocení Adenauerova přínosu těmto americko-německým jednáním, jeho zásluh na zintenzivnění vztahu Spolkové republiky Německo ke Spojeným státům americkým a zodpovězení otázky, proč právě Spojené státy americké jsou hlavním garantem vzniku a existence Spolkové republiky Německo. Informace a podklady pro práci budou čerpány z výsledků badatelské činnosti ve Spolkovém archivu v Koblenzi, ze studia vydaných pramenů a z nejnovější anglosaské a německé literatury. Budou využívány metody výzkumu a analýzy nových politických dějin a dějin mezinárodních vztahů.

 

Klíčová slova: 1945–1949, Bizonie, CDU, Konrad Adenauer, Spojenecká kontrolní rada, Trizonie, Spolková republika Německo

Klíčová slova v angličtině: 1945–1949, Bizone, CDU, Konrad Adenauer, Allied Control Council, Trizone, Federal Republic of Germany

 

Zdroje:

EISENBERG, Carolyn W., Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany, 1944-1949, Cambridge 1996.

ETHERIDGE, Brian C., Enemies to Allies: Cold War Germany and American Memory, Lexington 2016.

MACDONOGH, Giles, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation, New York 2009.

RECKER, Marie-Luise, Konrad Adenauer: Leben und Politik, München 2010.

WEISZ, Christoph, OMGUS-Handbuch: Die amerikanische Militärregierung in Deutschland 1945–1949, München 1994.

WILLETT, Ralph, The Americanization of Germany, 1945-1949, London 1992.