DÚ č. 3: Výzkumný problém, výzkumné otázky

Přečtěte si text na s. 64-72 z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách" od autorů Švaříčka a Šeďové a pořiďte z něj výpisky v rozsahu minimálně jedné normostrany (1.800 znaků). 

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).