DÚ č. 7: "Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu"

Vypište z článku informace, které pro Vás byly a) nové a zajímavé, b) nesrozumitelné.

Dává podle Vás smysl, aby vznikl Etický kodex pro výzkumníky na poli demografie/politologie/veřejné politiky? Svůj postoj zdůvodněte. 

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).