Konspekt č. 2: Kvalitativní výzkum - výzkumné designy a možnosti jejich využití v politických vědách

Opened: Sunday, 16 February 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 25 March 2020, 9:00 AM

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany (tj. 5.400 znaků včetně mezer, bez započítání seznamu literatury)

- obsahuje odkazy na minimálně 3 zdroje/literaturu (nemusejí být korektní; seznam literatury ale musí být uveden na konci)

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K2.

Osnova:

K2: Výzkumné designy a možnosti jejich využití v politických vědách.

K2.1 Jaké typy výzkumných designů známe?

K2.2 Jaké jsou charakteristiky jednotlivých výzkumných designů?

K2.3 Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých výzkumných designů?

K2.4 Uveďte příklady využití jednotlivých výzkumných designů.

K2.5 Jsou výzkumné designy slovem nadřazeným, nebo podřazeným sběru dat?

K2.6 Proč je rozhodnutí o výzkumném designu při přemýšlení o výzkumu důležité?

K2.7 Lze výzkumné designy rozdělit na kvalitativní na jedné a kvantitativní na druhé straně?