DÚ č. 2: Stručná historie kvalitativního výzkumu

Pořiďte výpisky z knihy Jana Hendla "Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace.", konkrétně z textu na s. 65 - 72 (kap. 3.3 už ne).