DÚ č. 1: "Jak se Česko začalo bát hybridní války a proč na slovech záleží"

Přečtěte si text na https://iir.cz/article/jak-se-cesko-zacalo-bat-hybridni-valky-a-proc-na-slovech-zalezi a:

pokuste se shrnout hlavní myšlenku článku a formulovat případné otázky, které k textu máte.