Úkol č. 5: transformace venkova

S oporou v povinné a doporučené četbě, popř. i další literatuře uveďte alespoň tři klíčové faktory, které ovlivnili proměnu venkova v posledních třiceti letech. Jeden z těchto faktorů podrobněji rozveďte a kriticky okomentujte.

Minimální rozsah: 1500 slov.