Najděte sémantické posuny

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Ukažte sémantické posuny (zejm. pokud jde o negaci) a prostředky, jimiž je autor realizuje.

Odpovědi nahrajte zde.