Atestační úloha: Metafora

V první publikaci úloha 11.5 na s. 127 (sepsat alespoň 6 metafor z každé oblasti)