Atestační úloha: Dětská řeč

Atestační úloha: charakterizovat dětskou řeč v přiložené ukázce:

rozhovor dítěte s matkou (věk 2 roky, 8 měsíců, 15 dní)

ukázka prvních slov v řeči dítěte

rozhovor dítěte s matkou (věk 3 roky, 8 měsíců, 13 dní)

Student shrne, v čem se liší první a druhá ukázka rozhovoru. Charakterizuje rovněž první slova lexikonu.