Atestační úloha: Percepce

Formou výkladu popsat, jak řečová percepce probíhá (cca 1 strana A4). Je třeba užívat psycholingvistickou terminologii.