Diskrétní pravděpodobnost - interaktivní materiály

Opens: Среда, 23 октября 2024, 01:00
Due: Среда, 30 октября 2024, 00:00

Vyberte na internetu 3 materiály týkající se teorie grafů a zpracujte jejich hodnocení z pohledu možnosti využití ve výuce.