Diskrétní pravděpodobnost - interaktivní materiály

Opens: Wednesday, 23 October 2024, 1:00 AM
Due: Wednesday, 30 October 2024, 12:00 AM

Vyberte na internetu 3 materiály týkající se teorie grafů a zpracujte jejich hodnocení z pohledu možnosti využití ve výuce.