Diskrétní pravděpodobnost - interaktivní materiály

Opens: Mittwoch, 23. Oktober 2024, 01:00
Due: Mittwoch, 30. Oktober 2024, 00:00

Vyberte na internetu 3 materiály týkající se teorie grafů a zpracujte jejich hodnocení z pohledu možnosti využití ve výuce.