Hody více kostkami

Opens: Среда, 23 октября 2024, 01:00
Due: Среда, 30 октября 2024, 00:00

Vytvořte tabulku rozložení pravděpodobností jednotlivých součtů u hodů 2-10 kostkami.