Hody více kostkami

Opens: mercredi 23 octobre 2024, 01:00
Due: mercredi 30 octobre 2024, 00:00

Vytvořte tabulku rozložení pravděpodobností jednotlivých součtů u hodů 2-10 kostkami.