Nácvik negativní zpětné vazby

Opened: Суббота, 7 декабря 2019, 00:00
Due: Суббота, 14 декабря 2019, 00:00

V pracovním listu užijte princip Já-výroku při užití negativní zpětné vazby na zadané situace.