Nácvik negativní zpětné vazby

Opened: Saturday, 7 December 2019, 12:00 AM
Due: Saturday, 14 December 2019, 12:00 AM

V pracovním listu užijte princip Já-výroku při užití negativní zpětné vazby na zadané situace.