Nácvik negativní zpětné vazby

Opened: Samstag, 7. Dezember 2019, 00:00
Due: Samstag, 14. Dezember 2019, 00:00

V pracovním listu užijte princip Já-výroku při užití negativní zpětné vazby na zadané situace.