Nácvik negativní zpětné vazby

Otevřené: Sobota, 7. prosince 2019, 00.00
Termín: Sobota, 14. prosince 2019, 00.00

V pracovním listu užijte princip Já-výroku při užití negativní zpětné vazby na zadané situace.