Kazuistiky: Z pohledu asistenta pedagoga

Opened: Saturday, 7 December 2019, 12:00 AM
Due: Saturday, 14 December 2019, 12:00 AM

Prostudujte si kazuistiky Z pohledu asistenta pedagoga a hledejte v nich efektivní a neefektivní komunikační postupy. Co funguje při spolupráci a komunikaci učitele a asistenta pedagoga? A co naopak nefunguje?