Kazuistiky: Z pohledu asistenta pedagoga

Opened: Samstag, 7. Dezember 2019, 00:00
Due: Samstag, 14. Dezember 2019, 00:00

Prostudujte si kazuistiky Z pohledu asistenta pedagoga a hledejte v nich efektivní a neefektivní komunikační postupy. Co funguje při spolupráci a komunikaci učitele a asistenta pedagoga? A co naopak nefunguje?