Kazuistiky: Z pohledu asistenta pedagoga

Otevřené: Sobota, 7. prosince 2019, 00.00
Termín: Sobota, 14. prosince 2019, 00.00

Prostudujte si kazuistiky Z pohledu asistenta pedagoga a hledejte v nich efektivní a neefektivní komunikační postupy. Co funguje při spolupráci a komunikaci učitele a asistenta pedagoga? A co naopak nefunguje?