Odevzdání popisu vytváření dat a metod jejich analýzy (do pondělí 13:00)

Termín: Pondělí, 22. listopadu 2021, 13.00

Zde odevzdejte popis způsobu, jakým budete ve výzkumu vytvářet data a jaký metodami je budete analyzovat. Podrobnost jsou ve sdíleném dokumentu https://docs.google.com/document/d/1wnkLGtmhTLUIXzF8yV8wN73vyRfCf5wWCNixYIFl1y8/edit?usp=sharing