Odevzdání popisu vytváření dat a metod jejich analýzy (do pondělí 13:00)

Due: Monday, 22 November 2021, 1:00 PM

Zde odevzdejte popis způsobu, jakým budete ve výzkumu vytvářet data a jaký metodami je budete analyzovat. Podrobnost jsou ve sdíleném dokumentu https://docs.google.com/document/d/1wnkLGtmhTLUIXzF8yV8wN73vyRfCf5wWCNixYIFl1y8/edit?usp=sharing