Odevzdání výzkumné otázky (odevzdání do pondělí 8.11. 13:00)

Zde odevzdejte svou výzkumnou otázku (výzkumné otázky).

Výzkumná otázka vychází z výzkumného problému, ale je konkrétní: stanovuje co budeme ve výzkumnu zkoumat (jaký konkrétní terén, skupinu, událost apod.) a jak bude výzkumem možné na ní odpovědět). Formulace VO proto předpokládá, že máme představu o tom, jaká data vytvoříme a jaké metody analýzy na ně aplikujeme.

Při vytváření výzkumné otázky berte v úvahu to, co jste zjistili z rešerše literatury, tzn. co se o dané problematice už ví a co zatím ne.

V semináři budete spolu s VO mluvit i o tom, jaká je vaše předpokládaná odpověď na ní.

Konkrétně by tedy odevzdaný dokument měl obsahovat:
1. formulaci výzkumné otázky v jedné větě + případné podotázky
2. jakou metodu výzkumu použijete k jejímu zodpovězení
3. jaká je vaše předpokládaná odpověď na VO.

Text ještě prosím zkopírujte do sdíleného dokumentu.