Finanční gramotnost - wiki hodnocení

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Zpracujte hodnocení dvou materiálů, které přidali vaši kolegové.