Finanční gramotnost - wiki tvorba

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Rozpracujte jedno téma na wiki v rozsahu minimálně jedné normostrany.

Nezapomínejte na přesnou citaci zdrojů, ze kterých čerpáte.