Srovnání RVP pro SOV

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Vyberte si po jednom RVp u oborů J, E a H a zodpovězte následující otázky:

1. Ve kterých předmětech bude realizována výuka finanční gramotnosti

2. Jaká je celková hodinová dotace uvedených předmětů

3. Jaká témata jsou v RVP uvedena

4. Která témata v RVP postrádáte