ŠVP a finanční gramotnost

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Vyberte si ŠVP některé základní školy (ideálně té, na které učíte, konáte praxi, nebo chcete učit) a nalezněte v jejím ŠVP odpovědi na následující otázky:

1. Ve kterých předmětech jsou žáci seznamování s tématem finanční gramotnost

2. Jaké jsou očekávané výstupy související s finanční gramotností

3. Která témata z oblasti finanční gramotnosti v ŠVP postrádáte