Finanční gramotnost v RVP ZV

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Prostudujte RVP pro základní vzdělávání a porovnejte informace s požadavky strategických dokumentů.