Vzdělávací cíle Vv

Otevřené: Úterý, 29. října 2019, 00.00
Termín: Úterý, 5. listopadu 2019, 00.00

V aktuálním Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vyhledejte vzdělávací cíle, které naplňuje předmět výtvarná výchova. Cíle si sepište.