Moje osobní pojetí výtvarné výchovy

Opened: Вторник, 29 октября 2019, 00:00
Due: Вторник, 5 ноября 2019, 00:00

Vytvořte myšlenkovu mapu, která bude znázorňovat Vaše vlastní pojetí výtvarné výchovy. Do mapy zaznamenejte, co je pro Vás ve výtvarné výchově podstatné. Zaměřte se na vzdělávací cíle, obsahy, formy...

(věnujte tomuto úkolu max15 minut)