Odevzdání rešerše (pondělí, 25.10., 13:00)

Due: Monday, 25 October 2021, 1:00 PM

Zde odevzdejte výpisky ze 2 relevantních textů ke každému klíčovému slovu z výzkumného problému.
Alespoň jeden text ke každému pojmu musí být ve světovém jazyce.
Alespoň jeden text ke každému pojmu musí být sociologického ražení (tzn. musí odkazovat na sociologické autory)
Alespoň jeden text ke každému pojmu musí být napsaný po roce 2000.
Výpisky z každého textu musí mít minimálně 300 slov a musí obsahovat jak vlastní shrnutí, tak parafráze i přímé citace.