Návrh didaktického využití reklamy ve výuce reálií

Opened: mercredi 15 novembre 2017, 00:00

Vyberte si jednu reklamu v českém jazyce (video, audio nebo textová reklama) a navrhněte v bodech její didaktické využití ve výuce reálií (tzn. cíl, popis aktivit, způsob práce se třídou, jazykovou úroveň, provázání s výukou vybraného gramatického tématu)