Odevzdání výzkumného problému (pondělí, 11. říjen 2021, 13.00)

Termín: Pondělí, 11. října 2021, 13.00

Formulujte váš výzkumný podle podle následujících šablon.

Základní verze problému:

Zkoumáním malého jevu j chci přispět k poznání velkého jevu J.

Rozvinutá verze problému:

Zkoumáním případu/skupiny/jevu P chci zjistit,

co/jak/proč se děje v situacích S,

abych přispěl k porozumění/vysvětlení dosud neznámých aspektů tématu T.