Zadání úlohy žákům

Opened: Tuesday, 27 August 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 3 September 2019, 12:00 AM

Ti, kteří si vybrali pro splnění předmětu 1. úkol, nechť upraví své zadání široce otevřené úlohy s využitím zpětné vazby od kolegů a zadají tuto úlohu alespoň ve dvou třídách.

Žákovská řešení naskenujte a uložte. Pohlídejte anonymizaci.