Povinnost pro absolvování kurzu

Opened: Monday, 26 August 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 2 September 2019, 12:00 AM

Vypracování seminární práce. Na výběr bude ze dvou možností: 1. Vytvoření, zadání a vyhodnocení písemné práce (alespoň ve dvou třídách), 2. Obsahová analýza určeného didaktického testu.

První z úkolů bude postupně upřesněn v rámci prvních třech témat kurzu.