Mapování MODS - MARC 21

Odevzdejte v přiloženém souboru 5 záznamů formou mapování MARC 21 - MODS.