20 bibliografických záznamů ve formátu MARC 21

Odevzdejte v přiloženém souboru 20 zpracovaných bibliografických záznamů (s knihou v ruce).