Konspekt č. 5: Reflexe článku "Být kaplanem"

Opened: Вторник, 12 марта 2019, 00:00
Due: Воскресенье, 17 марта 2019, 20:00

Přečtěte přiložený článek a explicitně identifikujte cíle a výzkumné otázky, metody sběru dat, aspekty, které svědčí o kvalitě provedeného výzkumu, a etické otazníky, případně jak byly řešeny. Zároveň shrňte obsah článku a svůj osobní dojem z něj, chybět nesmí bibliografický odkaz. Výsledný text, který nesmí mít méně než 2 normostrany, pojmenujte, jak je zvykem.